NL EN SP
De Pablo Rueda Lara Stichting is voortdurend op zoek naar Pablo’s werk, die hij in zijn 17 jarig bestaan als keramist heeft gemaakt. Tot op heden zijn er 432 werken bekend. Het merendeel is in particulier bezit en de overige stukken in diverse musea en stichtingen in Nederland en voor zover bekend in Dublin: Ierland. We schatten dat er nog minstens tussen de 100 en 200 kunstwerken meer zouden moeten zijn, een groot deel hiervan bevindt zich voornamelijk in Ierland, Nederland en Spanje. Mocht u in het bezit zijn van een keramiek van Pablo wilt u het ons s.v.p. laten weten.